Algemene voorwaarden

 • Algemeen. De Touwentoko is een éénmanszaak, gevestigd te Lelystad. 
 • Levertijd. Levertijden zijn op basis van zo snel mogelijk. 
 • Beschikbaarheid. Levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten. Indien een product niet beschikbaar is, kan de Touwenwinkel een alternatief voorstellen, dan wel de overeenkomst ontbinden.

  LET OP: De lengte van touwen kan volgens internationale afspraken maximaal 5% afwijken. Zowel op volle klossen direct vanaf fabriek dan wel op door ons afgemeten lengtes. Ook kunnen de kleuren bij latere bestelling onderling iets afwijken door de verschillende kleurbaden.
  De dikte van touw is indicatief, de werkelijke dikte (en lengte) kan afwijken omdat de dikte van touw onder voorspanning gemeten wordt. Alleen voor het natuurlijke Manilla gelden internationale breeksterkteafspraken voor de diameters
 • Reclamering. Op maat bestelde touwen worden niet retour genomen evenals speciale aanbiedingen en reststukken.

  Schadevergoeding. De Touwentoko is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar opzet of grove schuld en waarvoor wettelijke aansprakelijkheid geldt. De Touwentoko is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit stakingen, transportproblemen, toeleveranciers, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging. Bij onjuist gebruik wordt geen breekgarantie gegeven.
 • Geschillen. Nederlands recht is van toepassing op iedere overeenkomst tussen koper en Touwentoko. Geschillen die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen onder arbitrage komen, dan wel voor de bevoegde rechter. Zulks ter bepaling door Touwentoko, alsmede instantie en locatie.