Herroepen

Herroepingsrecht.
Bij de aankoop van producten heeft de consument volgens de Europese regels de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Hiervan kan de consument het herroepingsformulier van onze site downloaden, invullen en retour zenden. Kunt u het formulier niet vinden, geen probleem, een simpel mailtje naar touwentoko@hotmail.com is ook voldoende. Wel graag de reden van retour zenden vermelden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Hierop zijn enkele uitzonderingen, zie hieronder.

De Touwentoko sluit geheel volgens de Europese regels het herroepingsrecht van de consument uit voor alle touwen die speciaal in opdracht van de consument op maat afgeknipt, bewerkt of afgewerkt zijn en op alle speciaal voor de consument bestelde en gemaakte artikelen zoals touwen, netten, touwladders en op alle aanbiedingen en reststukken. Voor bedrijven gelden geen wettelijke terugname regelingen, dit kan alleen na goedkeuring en afspraak met ons en zal er een restocking fee worden berekend.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Touwenwinkel retourneren, conform de door de Touwenwinkel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voor terugzenden zal u altijd eerst met de Touwenwinkel moeten overleggen. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending evenals het risico voor zijn rekening en zal de Touwenwinkel het eerder betaalde bedrag excl. die verzendkosten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen retour storten. 

Parcelshops
Zendingen die in opdracht van de consument of bij niet thuis ondanks de bezorginfo naar een z.g. Parcelshop verzonden worden moeten binnen 5 dagen daar door de consument worden afgehaald. Worden de goederen wegens niet tijdig ophalen retour gezonden dan zal de touwenwinkel en Touwentoko een re-stocking fee in rekening brengen van 5% van het aankoop bedrag met een minimum van de verzendkosten die door de vervoerder in rekening worden gebracht.

Klachtenafdeling.
Mocht u onverhoopt een klacht hebben wat betreft een product dan kunt u ons dit schriftelijk kenbaar maken via: touwentoko@hotmail.com of per post naar: Touwentoko.nl Grietenij 22 25 – 8233BZ Lelystad. Zodra wij de klacht binnen hebben zullen wij hierover berichten. We zullen vervolgens binnen 1 week een antwoord gegeven op uw klacht. 

Privacy Policy.
Alle gegevens die door de Touwentoko worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet kenbaar worden gemaakt aan derden en ook zal u nimmer van ons reclames toegezonden krijgen. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door de Touwenwinkel is om zo snel als mogelijk u de goederen te versturen en bij eventuele klachten snel uw gegevens op te kunnen zoeken. De Touwenwinkel zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit de database verwijderen.